Điều khoản dịch vụ
 1. “Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn (sau đây gọi là “thành viên”), vui lòng đọc kỹ các quy định sau đây (sau đây gọi là Điều khoản này) trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Truyền thông Tương tác XingYao (sau đây gọi là Công ty). Khi bạn nhấp vào Đăng nhập, điều đó có nghĩa là bạn đã xem xét và hiểu các Điều khoản này một cách chi tiết và đồng ý tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy tắc quản lý của Công ty. 

Các điều khoản về nhận thức và chấp nhận

 1. (1). Khi bạn biết rằng bạn đã đăng ký làm thành viên của Chúng tôi, bạn có thể sử dụng các dịch vụ do Chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là Dịch vụ này) và chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản này. Khi thành viên sử dụng Dịch vụ, điều đó có nghĩa là ngoài việc đồng ý tuân thủ các Điều khoản này, họ đồng ý chấp nhận Các tiêu chuẩn thành viên của Công ty (bao gồm các vấn đề thông báo Xtars), đặc điểm kỹ thuật dịch vụ cá nhân, v.v.) và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan. 
 2. (2) Nếu bạn là một người không có khả năng, bạn sẽ nộp đơn xin sử dụng Dịch vụ bởi người đại diện hợp pháp của bạn; Nếu bạn là người hạn chế năng lực hành vi, bạn phải nộp đơn xin sử dụng Dịch vụ với sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn. Nếu bạn nhấn nút “Đăng nhập”, bạn được coi là bạn đã có được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật hoặc các yếu tố quan trọng của hành vi pháp lý và có khả năng hành vi đầy đủ đối với tất cả các điều khoản của Dịch vụ. 
 3. Bổ sung và sửa đổi các điều khoản dịch vụ thành viên
 4. (Công ty bảo lưu quyền cập nhật và sửa đổi các Điều khoản này và các tiêu chuẩn thành viên liên quan, nếu có thêm hoặc sửa đổi các điều khoản này, mà không cần thông báo cá nhân, bạn có thể xem lại các điều khoản mới trong thời gian thực trên trang web của công ty hoặc nền tảng phát sóng trực tiếp.) Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch vụ và nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thông báo, bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sửa đổi. 

Dịch vụ thành viên và hạn chế

 1. (1). Nghĩa vụ đăng nhập thực tế
 2. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân chi tiết (bao gồm tên thật và các tài liệu liên quan) khi đăng ký tham gia thành viên mới và thông tin đăng nhập của bạn phải được cập nhật trực tuyến bất cứ lúc nào nếu có thay đổi sau đó. Nếu dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có bất kỳ sự sai lệch nào (nếu bạn sử dụng phương pháp giả mạo và sai sự thật để lưu trữ giá trị, cũng là dữ liệu cá nhân không đúng sự thật) hoặc gây hiểu lầm, Công ty có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn và quyền sử dụng các dịch vụ bất cứ lúc nào. 
 3. (2) Trách nhiệm và nghĩa vụ sử dụng dịch vụ:
 4. 1. Bạn hiểu đầy đủ và đồng ý rằng Xtars chỉ cung cấp nền tảng chia sẻ, truyền tải và truy cập thông tin và thành viên phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi theo tài khoản đã đăng ký của mình, bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn truyền tải và bất kỳ kết quả nào phát sinh. Nếu việc sử dụng Dịch vụ có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền và lợi ích khác của Công ty hoặc bên thứ ba, bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý có liên quan. Nếu vi phạm pháp luật, các điều khoản này hoặc các quy định của các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty, công ty phải chịu thiệt hại, chi phí hoặc yêu cầu bồi thường bởi bên thứ ba, Công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Thành viên cũng phải tự đánh giá nội dung trong Xtars và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng nội dung, bao gồm cả sự phụ thuộc của thành viên vào tính chính xác, đầy đủ hoặc tiện ích của nội dung trực tiếp. Công ty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc tổn thất nào của Thành viên. 
 5. 2. Bất kỳ nội dung nào bạn truyền tải trong Dịch vụ này hoặc thông qua kênh chính thức của Xtars không đại diện cho quan điểm hoặc chính sách của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về vấn đề này. 
 6. 3. Công ty bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, hạn chế, chấm dứt hoặc hủy bỏ Dịch vụ bất cứ lúc nào đối với tất cả hoặc một phần nội dung dịch vụ của Dịch vụ này, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn. 
 7. 4. Các dịch vụ được cung cấp bởi Xtars có thể bao gồm quảng cáo và bạn đồng ý hiển thị quảng cáo Xtars và các nhà cung cấp, đối tác bên thứ ba trong quá trình sử dụng. 
 8. 5. Ngoài việc tuân thủ các Điều khoản này và các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty, bạn đồng ý tuân thủ các quy định liên quan đến thông lệ sử dụng internet quốc tế và nghi thức. 
 9. 6. Bạn không được sử dụng Xtars hoặc Dịch vụ để sản xuất, tải lên, sao chép, gửi văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh hoặc bất kỳ hình thức nào khác có chứa nội dung sau:
 10. (1) gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, rò rỉ bí mật nhà nước hoặc làm tổn hại đến danh tiếng và lợi ích của nhà nước. 
 11. (2) Kích động hận thù chủng tộc, phân biệt chủng tộc và phá hoại đoàn kết dân tộc. 
 12. (3) Lan truyền tin đồn, gây rối trật tự công cộng và gây bất ổn xã hội. 
 13. (4) Tục tĩu, cờ bạc, bạo lực, giết người hoặc xúi giục tội phạm. 
 14. (5) Xúc phạm hoặc phỉ báng người khác. 
 15. (6) Vi phạm pháp luật quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác. 
 16. (7) Khuyến khính, lôi kéo người dùng Xtars đến các thương hiệu khác để phát sóng trực tiếp và sự kiện, v.v. Nhưng cộng tác viên chính thức với Xtars không giới hạn ở đây. 
 17. (8) Quảng cáo thương mại, hoặc thông tin chào mời kinh doanh tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và tin nhắn rác. 
 18. (9) Các hành vi vi phạm pháp luật khác, các Điều khoản này hoặc các quy định của Các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty hoặc có nội dung khác thuộc về trật tự công cộng hoặc phong tục tốt. 
 19. 7. Công ty có quyền chấm dứt việc truyền tải bất kỳ nội dung nào nêu trên theo quy định của pháp luật và có quyền tự mình thực hiện hành động pháp lý đối với bất kỳ người nào vi phạm các điều khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa nội dung bất hợp pháp, vi phạm, không phù hợp, v.v. khỏi dịch vụ phát sóng trực tiếp, chấm dứt tư cách thành viên của người vi phạm và ngăn chặn việc sử dụng Xtars phục vụ tất cả hoặc một phần và lưu giữ thông tin và báo cáo cho các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật. 
 20. 8. Tất cả các tác phẩm, phần mềm dịch vụ, sắp xếp hình ảnh hoặc hình ảnh, văn bản hoặc thành phần của nó và Xtars khác trên Xtars Các thông tin như nhãn hiệu và tên sản phẩm, dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc quyền khác của công ty thuộc sở hữu của Công ty hoặc chủ sở hữu quyền của công ty, ngoại trừ sự cho phép hợp pháp trước của Công ty hoặc chủ sở hữu quyền cá nhân của công ty, không ai có thể tự ý tái sản xuất, sửa đổi, chỉnh sửa, phổ biến, truyền tải hoặc sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên cho thuê, bán, cho vay hoặc các mục đích khác, người vi phạm phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và Công ty phải yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. 
 21. 9. Nội dung và chương trình phần mềm trên Xtars là tài sản thông minh của Công ty và không được sao chép, thực hiện bất kỳ chức năng hoặc thủ tục nào của dự án khôi phục (reverse engineering), giải nén (de-compile) hoặc dịch nhóm đảo ngược (disassemble) mà không có sự cho phép của Công ty. Người vi phạm phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và Công ty phải yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. 
 22. (3) Nghĩa vụ giữ tài khoản:
 23. 1. Bạn phải chọn tên tài khoản và mật khẩu của riêng bạn để tạo tài khoản. Công ty có quyền xóa tài khoản của bạn nếu tên tài khoản của bạn vi phạm bất kỳ bản quyền hoặc nhãn hiệu nào. 
 24. 2. Một tài khoản chỉ có thể được sử dụng bởi một người cùng một lúc. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ tài khoản và mật khẩu của mình và đồng ý không chuyển nhượng, mật khẩu, cho thuê hoặc cho người khác mượn. 
 25. 3. Nếu bạn phát hiện ra rằng tài khoản thuộc sở hữu của bạn bị sử dụng bất hợp pháp hoặc có bất kỳ vi phạm bất thường nào để sử dụng an toàn, xin vui lòng thông báo cho Công ty ngay lập tức; Tuy nhiên, nếu do sơ suất bảo quản của bạn, dẫn đến mật khẩu tài khoản bị người khác sử dụng bất hợp pháp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm xử lý. 

Phạm vi dịch vụ này

 1. (1). Bạn có thể mua các điểm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Xtars bằng nhiều cách trả tiền khác nhau được cung cấp bởi Nền tảng công cộng. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng điểm mua nền tảng là hành vi sau khi suy nghĩ cẩn thận, một khi điểm được sử dụng và trao đổi, tức là không có điều 19, khoản 1, khoản 7 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng  Việc áp dụng quyền hủy bỏ do dự, Nền tảng công nghệ không thể cung cấp cho bạn bất kỳ lý do gì để hoàn lại tiền dịch vụ. Các vấn đề liên quan đến điểm chưa được sử dụng và đổi phải được tham khảo ý kiến dịch vụ khách hàng chính thức. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng thông qua Trung tâm mua sắm ứng dụng sau khi bạn mua điểm, chúng tôi sẽ thu hồi số điểm bạn đã sử dụng, và các hiệu ứng khác nhau đi kèm với việc sử dụng điểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần thưởng sự kiện, xếp hạng, giá trị kinh nghiệm, bảng xếp hạng, v.v.) cũng sẽ được thu hồi và nền tảng có quyền thay đổi, đình chỉ, hạn chế, chấm dứt hoặc hủy bỏ Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn. 
 2. (2) Chương trình lưu trữ giá trị tiền mặt trên trang web chính thức, hãy chắc chắn rằng bạn tham gia dịch vụ khách hàng chính thức Line ID: @xtars, và không bao giờ gửi thông tin chuyển giá trị lưu trữ (bao gồm nhưng không giới hạn bảng chi tiết chuyển khoản, ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng trực tuyến, phiếu chuyển tiền mặt) cho người thứ ba. 
 3. (3) Bạn có thể sử dụng hệ thống trả phí hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp, nhưng phải tự trang bị tất cả các thiết bị máy tính cần thiết để truy cập Internet và chịu các chi phí liên quan đến viễn thông bao gồm nhưng không giới hạn ở “phí kết nối Internet”, “phí điện thoại”. 
 4. (4) Xtars Live (sau đây gọi là Nền tảng này) chào đón bạn sử dụng các dịch vụ trong hệ thống này, để bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân của bạn, vui lòng đọc tuyên bố sau đây và xác nhận sự đồng ý trước khi sử dụng hệ thống, người dùng được coi là đã hiểu rõ:
 5. 1. Người dùng biết rằng chủ sở hữu phát sóng trực tiếp (sau đây gọi là chủ sở hữu phát sóng trực tiếp) trên nền tảng này chỉ sử dụng không gian mạng của nền tảng này để thực hiện các buổi biểu diễn cá nhân, nền tảng này không thể và không bao giờ xem xét trước hành vi của chủ sở hữu phát sóng trực tiếp, do đó, hành vi và phát biểu của chủ sở hữu phát sóng trực tiếp trong quá trình phát sóng trực tiếp hoặc tư nhân thuộc về vị trí cá nhân, không liên quan đến nền tảng này. 
 6. 2. Ngoại trừ việc đổi hoặc sử dụng điểm lưu trữ giá trị xảy ra vấn đề, tất cả các hành vi, giao dịch, bảo lãnh, tranh chấp cảm xúc và bồi thường phát sinh giữa người dùng và chủ sở hữu phát sóng trực tiếp, tất cả đều tồn tại giữa người dùng và chủ sở hữu phát sóng trực tiếp, nền tảng này không tham gia, người dùng nên đánh giá đầy đủ trước và sau đó chi tiêu và tặng. 
 7. 3. Người dùng đồng ý rằng Nền tảng công nghệ này bảo lưu quyền sửa đổi Tuyên bố này, nếu có thay đổi, sẽ được công bố trên trang web của Nền tảng công nghệ, không có thông báo. 

Chấm dứt dịch vụ và thay đổi

 1. Công ty có quyền chấm dứt hoặc thay đổi dịch vụ của bất kỳ tài khoản thành viên nào trong bất kỳ trường hợp nào sau đây trong bất kỳ trường hợp nào sau đây. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thành viên hoặc người thứ ba nào liên quan đến những rắc rối, bất tiện hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc chấm dứt hoặc thay đổi việc sử dụng Dịch vụ của Thành viên.
 2. 1. Thành viên đăng nhập vào thông tin sai sự thật để đăng ký. 
 3. 2. Sử dụng Dịch vụ theo tên công ty, sao, Xtars hoặc sử dụng dịch vụ này dưới tên của tất cả các công ty, nền tảng hoặc kênh tương tự như đã nêu ở trên. 
 4. 3. Sử dụng các ký tự hoặc văn bản, hình ảnh khiếm nhã bên ngoài tiếng Trung, tiếng Anh và số để làm tên của Dịch vụ. 
 5. 4. Mạo danh người khác để đăng ký tài khoản dịch vụ này. 
 6. 5. Sử dụng phương pháp đạo đức giả và sai để lưu trữ giá trị. 
 7. 6. Vi phạm các Điều khoản này hoặc các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty. 
 8. 7. Chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho người khác mượn tài khoản thành viên. 
 9. 8. Vi phạm an ninh công cộng, trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ tục. 
 10. 9. Vi phạm pháp luật hiện hành. 
 11. 10. Sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc công cụ nào để can thiệp, tấn công độc hại hoặc phá hủy các dịch vụ, máy chủ hoặc mạng do Công ty cung cấp. 
 12. 11. Sử dụng plug-in, chương trình vi-rút, lỗ hổng chương trình (BUG) hoặc các phương tiện vi phạm công bằng và hợp lý khác để tham gia vào các hoạt động của nền tảng. 
 13. 12. Thành viên nộp đơn xin chấm dứt dịch vụ
 14. (ㄧ) Nếu bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể xóa tài khoản của mình trong cài đặt tài khoản. Bạn đồng ý rằng một khi bạn xóa tài khoản, bạn sẽ từ bỏ tất cả các quyền sử dụng điểm Xtars được lưu trữ và không được quay trở lại và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bạn hoặc người thứ ba. 
 15. (2) Bạn đồng ý rằng sau khi chấm dứt Dịch vụ, Ngoại lệ của Công ty có thể xem hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ hoặc tuyên bố rằng các quyền của họ bị vi phạm và đưa ra bằng chứng thích hợp cho bên thứ ba:
 16. (1) quy định theo quy định của pháp luật, hoặc theo lệnh của cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan khác; 
 17. (2) thành viên liên quan đến việc vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba, hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc các tiêu chuẩn hoặc thỏa thuận sử dụng đó; 
 18. (3) để bảo vệ sự an toàn của hệ thống dịch vụ thành viên hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của nhà điều hành; 
 19. (4) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba khác; 
 20. (5) Để duy trì hoạt động đúng đắn của hệ thống. 
 21. (3) Nếu bạn quyết định ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn được chào đón để cung cấp dịch vụ khách hàng để chúng tôi có thể liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Dịch vụ dừng hoặc gián đoạn

 1. Công ty có quyền ngừng hoặc làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ trong một trong các trường hợp sau đây và do đó gây ra những rắc rối, bất tiện hoặc thiệt hại và Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thành viên hoặc người thứ ba nào:
 2. 1. Bảo trì và xây dựng các thiết bị phần cứng và phần mềm liên quan đến dịch vụ và thiết bị truyền thông điện tử. 
 3. 2. Trong trường hợp xảy ra sự cố đột ngột giữa thiết bị phần cứng và phần mềm và thiết bị truyền thông điện tử. 
 4. 3. Trong trường hợp khẩn cấp để duy trì sự an toàn cá nhân của các thành viên khác hoặc người thứ ba. 
 5. 4. Bất kỳ khi nào Công ty không thể cung cấp tất cả hoặc một dịch vụ do bất kỳ lỗi phần mềm, vi-rút, trojan hoặc các chương trình có tính chất tương tự mà bên thứ ba có thể truyền qua Dịch vụ. 
 6. 5. Khi công ty không thể cung cấp dịch vụ do các yếu tố bất khả kháng như thiên tai. 

Quyền thay đổi dịch vụ

 1. Công ty bảo lưu quyền ngừng hoặc thay đổi nội dung dịch vụ hoặc chấm dứt dịch vụ tài khoản thành viên theo hợp đồng và không có thông báo cá nhân nào, do đó gây khó khăn, bất tiện hoặc thiệt hại, Công ty không chịu trách nhiệm cho thành viên hoặc người thứ ba.

Giới hạn phụ trách

 1. (1). Bạn hiểu rằng Công ty không cung cấp bất kỳ bảo lãnh rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với các dịch vụ do Công ty cung cấp, ngoại trừ các Điều khoản này hoặc các tiêu chuẩn liên quan đến thành viên khác, không cung cấp bất kỳ bảo lãnh rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với các dịch vụ khác nhau của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức độ áp dụng thương mại, áp dụng cho các mục đích cụ thể và không vi phạm quyền của người khác. 
 2. (2) Công ty không đảm bảo sự ổn định, không có lỗi và không gián đoạn của các dịch vụ khác nhau, bạn nhận thức và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi sử dụng Dịch vụ và bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh: nếu ISP Chất lượng đường dây mạng kém hoặc sự thất bại hoặc thất bại của thiết bị phần cứng và phần mềm của hệ thống mạng của Công ty, các bên thứ ba khác hoặc các nhà khai thác viễn thông có liên quan, hoặc do sơ suất hoạt động của con người gây ra sự gián đoạn, tạm thời không thể sử dụng, trì hoãn, truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu, hoặc bị người thứ ba xâm nhập vào hệ thống để giả mạo hoặc giả mạo thông tin, v.v., dẫn đến sự chậm trễ hoặc tiến độ quay trở lại trong trò chơi, dẫn đến tổn thất của bạn, Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường. 
 3. (3) Công ty theo kế hoạch hiện có để cung cấp các dịch vụ khác nhau, đối với nhu cầu đặc biệt của người dùng, công ty không đảm bảo rằng dịch vụ này sẽ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn

Bảo vệ quyền riêng tư

 1. (1). Công ty sẽ không tự ý bán, trao đổi, cho thuê hoặc tiết lộ tên, địa chỉ, hộp thư điện tử và các thông tin cá nhân khác được bảo vệ theo quy định của pháp luật, trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền có liên quan. 
 2. (2) Bạn đồng ý rằng Công ty cho phép các doanh nghiệp hoặc đối tác quan hệ của chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ khác của bạn trong phạm vi được pháp luật cho phép. 
 3. (3) Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ trở thành số liệu thống kê thành viên về dữ liệu cá nhân của bạn; Nếu số liệu thống kê này không liên quan đến việc tiết lộ tình trạng cá nhân của bất kỳ thành viên nào, bạn đồng ý và cho phép Công ty sử dụng bất kỳ công khai hợp pháp nào. 
 4. (4) Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ công khai thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật khi một trong các trường hợp sau đây xảy ra:
 5. 1. Được yêu cầu theo thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật của tư pháp, công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. 
 6. 2. Khi hành vi của bạn vi phạm các quy định của pháp luật, điều khoản này hoặc các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty. 
 7. 3. Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân của các thành viên khác hoặc người thứ ba của Công ty. 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 1. Công ty thông báo cho công ty về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sau đây theo điều 8 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân:
 2. 1. Công ty có thể thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Công ty, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghị định liên quan cho các mục đích như đăng ký thành viên, duyệt web hoặc APP, giao dịch trực tuyến, hoạt động trực tuyến, cung cấp dịch vụ, quảng bá tiếp thị, v.v. 
 3. 2. Bạn có thể cung cấp các thông tin cá nhân sau đây theo nhu cầu của bạn: tên, ngày tháng năm sinh, số hiệu thống nhất của giấy tờ tùy thân quốc gia, chi tiết liên lạc (bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, E-mail hoặc địa chỉ cư trú) hoặc các thông tin cá nhân khác có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn. 
 4. 3. Bạn đồng ý với các dịch vụ như thủ tục hỗ trợ truy cập, xác nhận thay đổi dữ liệu cá nhân, tuyên truyền sms, liên hệ cộng đồng, thông báo giải thưởng sự kiện, thông báo sửa đổi quy định, v.v. thông qua dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để xác nhận danh tính của bạn, kết nối với bạn, cung cấp các dịch vụ và thông tin liên quan đến công ty và doanh nghiệp hoặc đối tác quan hệ của bạn, cũng như các tiêu chuẩn chính sách bảo vệ quyền riêng tư khác. 
 5. 4. Bạn đồng ý rằng công ty sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian từ nay đến khi tất cả các hợp đồng giữa bạn và Công ty chấm dứt. 
 6. 5. Theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể yêu cầu yêu cầu hoặc đọc dữ liệu cá nhân của bạn cho Công ty  (1), (2) cung cấp bản sao, (3) yêu cầu bổ sung hoặc sửa chữa, (4) yêu cầu ngừng thu thập, xử lý và sử dụng hoặc (5). Yêu cầu xóa. Tuy nhiên, công ty phải từ chối vì những người cần thiết để thực hiện nhiệm vụ hoặc hoạt động kinh doanh của mình. 
 7. 6. Bạn có thể tự do lựa chọn có cung cấp dữ liệu cá nhân của công ty hay không, nhưng nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, sau khi tố cáo hoặc công ty phát hiện ra không đủ để xác nhận tính xác thực của danh tính của bạn hoặc có dữ liệu cá nhân khác mạo danh, trộm cắp, thông tin sai sự thật, công ty có quyền tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ của bạn, bao gồm bất kỳ sự kiện nào giành giải thưởng, tất cả các loại tuyên truyền, nếu có bất kỳ sự bất tiện nào xin vui lòng. 
 8. 7. Ngoài các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân nêu trên, các điều khoản dịch vụ này bao gồm các mục bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng được bao gồm. 

Hạn chế bồi thường

 1. Các hạn chế bồi thường liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được dựa trên các quy định có liên quan của nhà nước địa phương nơi máy chủ phát sinh sự cố. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn sửa đổi nội dung dịch vụ này hoặc không liên kết việc sử dụng các phần mềm khác theo các Điều khoản này và các thiệt hại khác không thể được quy cho Công ty.  Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hình phạt nào, bao gồm cả tổn thất lợi nhuận do việc sử dụng Dịch vụ của Thành viên (ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng mất mát). Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về bạn, bất kể lý do là gì hoặc mô hình nào, sẽ được giới hạn trong thời gian hiệu lực của thành viên để sử dụng Dịch vụ để trả cho Công ty. 

Điều khoản cá nhân

 1. Khi các Điều khoản này không hợp lệ một phần, nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác. Tiêu đề của các Điều khoản này chỉ dành cho sự tiện lợi và không có bất kỳ hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng nào.

Điều khoản chung

 1. Việc giải thích và áp dụng các Điều khoản Dịch vụ này, cũng như mối quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên và Công ty phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, sẽ được giải thích và áp dụng theo luật pháp Trung Hoa Dân Quốc  (không bao gồm luật dân sự có liên quan đến nước ngoài hoặc các quy định tương tự khác).  Các tranh chấp phát sinh từ các điều khoản dịch vụ này đã đồng ý rằng Tòa án Quận Đài Loan là tòa án thẩm quyền sơ thẩm. )

Chấm dứt hợp đồng và hoàn trả tiền

 1. Khi Dịch vụ chấm dứt hoạt động, Công ty sẽ phải hoàn trả giá trị lưu trữ mà thành viên đã mua mà không sử dụng sau khi khấu trừ các chi phí cần thiết. “